S miejsca na ziemi, gdzie 1 krew jest powodem do radoci, a kobieco ? dumy. O tych spoecznociach bdzie ten tekst. W nich dziewczynki dostaj prezenty, a caa spoeczno spotyka si na ucztach i wsplnych tacach, eby celebrowa pojawienie si nowych kobiet w plemieniu.


Inicjacja dziewczynek to nie tylko ceremonie, to cay czas dojrzewania - przeobraenia z dziewczynki w kobiet. Dziewczynki wsplnie ucz si co to znaczy by kobiet, dlatego wanym elementem w wielu kulturach byo przyjmowanie nauk od starszych kobiet.

 

W niektrych kulturach istnieje jeszcze jeden wany aspekt ceremonii inicjacji dla dziewczynek - odnowienie, odrodzenie caej spoecznoci. Wraz z pierwsz krwi w dziewczynk wstpuje yciodajna, twrcza sia. Ta dajca ycie moc jest bezimienna, bd nazwana jakim witym imieniem. Na przykad u Indian Nawajo to Changing Woman, Pani Zmiany.

Oto jak takie przejcie z dziecistwa w doroso wygldao w kilku kulturach wiata:

Plemi Cree


Czas dojrzewania to czas nauki i przygotowa. Anne Cameron w ksice Child of Her People opisuje przygotowania w okresie dojrzewania dla dziewczynek w plemieniu Cree. Odkd skocz 8, 9 lat dziewczynki cz kadego dnia spdzaj ze specjalnie wybran Babci, reprezentantk Starszyzny. Babcia uczy je historii stworzenia tego plemienia, historii o Pierwszej Kobiecie, Pierwszej Matce i pochodzeniu Matki Ziemi. Uczy je, co to znaczy sta si kobiet, o zmianach w ciele i o rozwoju psychiki. Dziewczynki ucz si samoobrony i wicz j na chopcach z plemienia. Ucz si o zioach umierzajcych bl i zapobiegajcych ciy. I kiedy s ju gotowe, spdzaj czas same, w szaasach oczyszczenia. Dopiero po dwch latach takich przygotowa s przyjmowane do plemienia jako kobiety. S postrzegane jako Stajce si Matk Ziemi, podne, zdolne do tworzenia i dawania ycia.

Afryka

Pigmeje
w Afryce uwaali, e krew menstruacyjna jest darem, z wdzicznoci i radoci przyjmowanym przez ca spoeczno. Dziewczynka wraz ze swoimi przyjacikami sza do Domu Elima. Bya to specjalna chata. Starsza kobieta z plemienia uczya dziewczynki i przygotowywaa do ceremoni 1 Krwi ? ceremoni Elima. Jak opisuje Colin Turnbull w Ludziach lasu ceremonia Elima, w ktrej bierze udzia caa spoeczno jest bardzo radosna ?elima jest jednym z najszczliwszych, najbardziej radosnych wydarzen w ich yciu?. Dziewczynki uczyy si pieni kobiet i pieway je gono w lesie ?tak eby kady mg wiedzie, e s one teraz Bamelina, ludmi elima, dziewczynkami ktre zostay pobogosawione krwi i teraz s kobietami. Po tej ceremonii nastpoway dwa miesice witowania ? spotka, uczt, tacw.

plemi Nootka - Inicjacja dla dziewczynek jest wanym witem dla caego plemienia, po pierwszej miesiczce odbywa si wielka impreza dla dziewczynki, potem rytua wytrzymaoci, podczas ktrego jest zabierana daleko od brzegu, w gb morza i musi sama wrci, przypyn do brzegu. Tu czeka na ni caa wie. Od tej pory ma takie prawa jak dorosa kobieta.

Poudniowe Indie
naya

Judy Grahn, autorka synnej ksiki ?Krew, chleb i re, o tym jak menstruacja stworzya wiat? opisuje ceremonie dla dziewczynek w Kerala, w Indiach. S to ceremonie odbywajce si we wszystkich kastach i spoecznociach Kerala i w wielu s najdroszymi i najwaniejszymi ceremoniami w cigu roku. Raz w roku, dla wszystkich dziewczynek, ktre w cigu minionych 12 miesicy dostay 1 krew, z wielkim, typowo indyjskim przepychem odbywaj si ceremonie i rodzinne uroczystoci. Mogybymy porwna je do naszych polskich komuni, gdy s to przede wszystkim wita rodzinne, nie tylko religijne.

Dziewczynki s specjalnie ubierane, malowane, maj spotkania zarwno w gronie kobiet jak i caej rodziny. Dziewczynka przechodzi mae odosobnienie, podczas ktrego karmi si j wyjtkowym jedzeniem, ktre ma da jej si. W trakcie odwiedzaj j przyjaciki. Starsze kobiety piewaj dla niej pieni i przygotowuj jej aromatyczn kpiel. Zwykle jest zawijana w pikny czerwony materia, dostaje prezenty ? w tym ubrania i biuteri. Po uroczystociach w kobiecym gronie zaczyna si wito caej rodziny. Moda dziewczyna siedzi na specjalnym miejscu, podecie udekorowanym kwiatami. wito koczy procesja modych kobiet, idca przez miasto. Te, ktrych rodziny mog sobie na to pozwoli, jad na soniach.

Indianie Ameryki Pnocnej

Ceremonia dla Dziewczynek u Apachw nazywa si Mascalero
? to doroczne wito, na ktrym wituje si pierwsz krew wszystkich dziewczynek z plemienia, ktre zaczy menstruowa w cigu ostatniego roku. To 4 dniowa publiczna ceremonia, po ktrej nastpuj kolejne 4 dni prywatnych spotka. Mczyni ? piewacy kadej nocy piewaj inne 64 pieni opowiadajce histori plemienia. Ludzie wsplnie wituj, ucztuj, wrczaj dziewczynkom prezenty i tacz, tacz, tacz przez ca noc.

Mascalero to bardzo wana ceremonia dla Apachw, ktrzy wierz, e zapewnia dobrobyt caego plemienia, odnawia je i regeneruje. Kiedy, pomidzy 1873 a 1911 rokiem rzd Stanw Zjednoczonych zabroni odprawiania tej ceremonii, liczba Apaczw gwatownie zmalaa. Wierzy si, e dziewczynka, ktra ma pierwsz miesiczk jest obdarzona specjaln moc ? dlatego bogosawi i uzdrawia potrzebujcych.

Navajo
naya

W indiaskim plemieniu Navajo ceremonia dla dojrzewajcych dziewczynek Kinaalda, bya jednym z najwaniejszych religijnych rytuaw. Trwaa 4 dni i noce. Dziewczynka stawaa si na ten czas Changing Woman ? Pani Zmiany, Zmieniajc si Kobiet - najwaniejsz bogini ludu Navajo i bya otaczana wielkim szacunkiem. Wrczano jej dary, specjalnie malowano.
Wedug mitologii ludu Navajo Zmieniajca Si Kobieta stworzya witych Ludzi i cztery pierwotne klany, jako pierwsza uczestniczya w obrzdzie Kinaalda. Symbolizowaa cykl ycia ? nowy pocztek, ronicie, mier i odrodzenie, a take 4 pory roku.
Jak wygldaa Kinaalda?
Dziewczyna podczas tego rytuau bya masowana, odbieraa te wite nauki. Podczas najwaniejszej czci obrzdu moda kobieta bya wtajemniczana ? przedstawicielka lub przedstawiciel starszyzny plemienia usypywa przed ni obraz, ktry te nazywa si Kinaalda. Jest to kolorowy obraz z piasku. Usypujc go starszyzna objaniaa poszczeglne symbole i ich moc w podtrzymywaniu ycia na ziemi. Sens obrazu wiza si z rol kobiety w tworzeniu wiata ? wierzy si, e kobieta jest obdarzona twrcz moc, ktra moe uzdrawia, ale te zabija i ktra zostaa podarowana jej przez Ksiyc.
Co charakterystyczne Navajo i Apache ? to kultury oparte na prawie matki, licz swoje pochodzenie po linii matek i otaczaj szacunkiem esk energi.
Mimo wielu zmian, ktrych dowiadczyy rdzenne spoecznoci Ameryki Ponocnej obrzd Kinaalda przetrwa do dzi, cho w zmienionej formie. Jak opisuje Lara Owen, autorka Honoring menstruation, w swojej relacji z 1995 roku ? swoj Kinaald ma poowa dziewczynek z tego plemienia. Miesic po tym, jak dziewczynka ma pierwsz krew caa jej klan zbiera si na ceremonii trwajcej 4 dni. Kadego dnia Kinaaldy dziewczyna wstaje o brzasku i biegnie w kierunku wschodzcego soca. Kadego dnia biegnie dalej i szybciej. Przez te dni dziewczynka odbiera nauki od starszej krewnej co to znaczy by kobiet ludu Nawajo. Dziewczynka i jej rodzina, zarwno kobiety jak i mczyni razem przygotowuj wielkie, ogromne ciasto kukurydziane, ktre piek w specjalnym piecu zrobionym specjalnie na t okazj. Jest to piec zbudowany w ziemi. Ostatniego dnia przychodzi szaman i rodzina przez ca noc wsplnie modli si za dziewczynk, jej rodzin i cae plemi. T noc uwaa si za bardzo wan dla pomylnoci caego plemienia.
Ostatniego dnia dziewczynka, ktra jest postrzegana jako emanacja Changing Women, ubiera tradycyjn sukienk. Jest specjalnie czesanpierwsz rzecz jak robi jako dorosa kobieta ? wrcza wszystkim uczestnikom ceremonii po kawaku gorcego kukurydzianego chleba.

 

Nienarodzona dziewczynka w poowie ciy (way wtedy wier kilograma)? ma w swoich malutkich jajnikach 6 milionw komrek jajowych!

Wagina jest najczystsz przestrzeni kobiecego ciaa, czystsz ni usta. Ma pH od 3,8 do 4,5, takie jak czerwone wino :-)

wicej o pieknie kobiecego ciaa

  1. Recenzja Oskara Majdy
    7 skutecznych sposobw - recenzja Oskara Majdy"7 skutecznych sposobw na bolesne miesiczki, czyli jak przemieni bl w przyjemno " to wedug mnie obok ?Taca spirali? Starhawk najwaniejsza ksika, ktr wydano w Polsce w 2016 roku. W odwany, bezpretensjonalny sposb poruszany jest w niej temat miesiczki, oboonej w Polsce licznymi tabu, marginalizowanej, niejednokrotnie wyszydzanej. A przecie miesiczka jest wan czci ycia kadej Polki i kadego Polaka. Nasze matki, siostry, ony, partnerki, koleanki z pracy wszystkie miesiczkuj, nawet jeli wikszo z nich dokada wszelkich stara, eby ten aspekt ich ycia pozosta niezauwaalny, ukryty. Natalia Miuska, ktra od 18 lat zajmuje si badaniem cyklu menstruacyjnego i pracuje w tym kontekcie z kobietami stawia w swojej ksice kilka wakich tez. Wedug niej miesiczka nie musi by bolesnym, traumatycznym, dowiadczeniem a praca z wasnym cyklem menstruacyjnym moe pozwoli kadej kobiecie nawiza kontakt z jej wasnym ciaem, jej kobiecoci i caym zwizanym z nimi ogromnym potencjaem.
  2. Recenzja Izy Dziugie
    Recenzja Izy DziugieJej Wysoko Miesiczka Kochana Kobieto! Jeli masz przeczyta jedn ksik w tym roku albo w nastpnym, to niech bdzie ta. Ok? Zrb to z szacunku do siebie, bo na taki Ty i Twoje ciao zasugujecie!
  3. Recenzja Magdaleny z krag-kobiet.pl
    Mieszkanie byo nieposprztane, naczynia nieumyte, czytaam!Pikna, wana i potrzebna ksika, ktra dla wielu kobiet moe by pierwszym albo kolejnym krokiem w kierunku wikszej akceptacji siebie, mioci do swojego ciaa, zrozumienia cyklu, szacunku dla kobiecoci.