Czerwony Namiot

Wsplna przestrze kobiet rnych kultur i czasw

Tradycja kobiecych spotka jest tak duga, jak ludzki gatunek. Tradycja wsplnego taca i ucztowania, celebrowania wanych momentw w yciu, wspierania si w codziennoci.

Kobiety wielu kultur i czasw spotykay si w szaasach miesiczkowych, w wityniach Bogi, w tajnych stowarzyszeniach kobiecych, w Czerwonym Namiocie.

naya Skd to wiem? Pytanie zasadne, nie jest to bowiem wiedza powszechnie dostpna, nie uczyli nas o tym w szkole. Rwnie ksiki o zwyczajach zwizanych z menstruacj dostpne w jzyku polskim moemy policzy na palcach jednej rki.

Ot w 2003 roku, wraz z Beat Koodziejczyk, poon, prowadziymy pierwszy cykl autorskich warsztatw Czerwony Namiot w Stowarzyszeniu Kobiet Dakini. Razem z kobietami odkrywaymy negatywny przekaz na temat ciaa i miesiczki jaki dostaymy i w jakim wzrastaymy, uzdrawiaymy nasze indywidualne historie zwizane z miesiczk. W trakcie tego cyklu bardzo duo taczyymy, cho dla niektrych kobiet byo to zaskakujce: co taniec ma wsplnego z miesiczk?- pytay. My jednak czuymy, e to bardzo wane, chocia nie rozumiaymy wtedy do koca, dlaczego. Bardzo wana w Czerwonym Namiocie bya obecno innych kobiet, to e jestemy tam razem, wsptworzymy nasz kobiec przestrze. W miejsce chorych przekazw odkrywaymy nowe, zdrowe wzorce ? dla nas i naszych crek. Czuymy, e nie tylko tworzymy co zupenie nowego, ale te przede wszystkim odnawiamy jak bardzo star kobiec tradycj.

Po tym dowiadczeniu zaczam szuka wicej informacji na temat kobiecych rytuaw i zwyczajw zawizanych z miesiczk. Do tej pory moja wiedza opieraa si na okruchach odnalezionych podczas antropologicznych studiw w ksikach opisujcych zwyczaje rdzennych ludw oraz na smutnym obrazie kobiecej ?nieczystoci? z ksiki ?Krew - mity, symbole, rzeczywisto?. Jeden z rozdziaw powicony jest miesicznej Krwi ? a raczej uprzedzeniom wobec miesiczki i kobiet charakterystycznym dla zachodniej kultury. Odosobnienia kobiet podczas miesiczki autor wyjania lkiem przed kobiecoci i kobiec krwi. cytat

Zaczam wic szuka ksiek po angielsku. Te nie ma ich wiele, ale ju choby ?Blood Magic. The anthropology of Menstruation? czy te ?Menstruation. A cultural history? rzucaj zupenie inne wiato na miesiczkowe ?odosobnienia?. Kobiety - zgodnie z tymi antropologicznymi relacjami ? odosabniay si razem! Tak rozwiaa si wizja samotnej, smutnej kobiety skulonej w skleconym byle jak szaasie. Okazao si, e istnieje bardzo bogata kobieca tradycja, zapomniana i zupenie niedostpna w jzyku polskim. Tradycja, ktrej filarami s: wsplnota kobiet, zwizek kobiecego ciaa z ksiycem i wyjtkowa rola, jak kobiety speniay w swoich spoecznociach. Powiedzmy dwa sowa o kadym z nich.

Wsplny czas

Kobiety rnych kultur i czasw przeznaczay na ksiycowe odosobnienie 3 do 5 dni kadego miesica. Wiele wskazuje na to, e kobiety z rdzennych kultur, a take wszystkie kobiety na wiecie, nim wynaleziono sztuczne wiato miesiczkoway w tym samym czasie. W ksiycowy nw, gdy wiato ksiyca w peni wywouje owulacj. Dlatego kobiety mogy wsplnie spdza czas miesiczki, ktr nazyway ?czasem ksiyca? lub ?ksiycowymi dniami?.

Co zatem robiy podczas swoich ksiycowych dni?

Taniec i impreza

Wiadomo, e kobiety z plemienia Nootka yjcego na pnocno-wschodnim wybrzeu Pacyfiku spdzay swj czas ksiycowy na trwajcej kilka dni imprezie. W atmosferze wita bawiy si i celebroway swoj kobieco, wanym elementem ich spotka byy masae i wsplne uczty.

Tak samo kobiety w Afryce. Na przykad afrykanki z Sierra Leone, z plemienia Temne zaoyy tajne kobiece stowarzyszenie Bondo. To, co robiy na swoich spotkaniach okryway tajemnic ? osoby nie-inicjowane i mczyni nie mogli si nic dowiedzie. Wiadomo, e wan czci ich odosobnie byy wsplne uczty, pene ognia imprezy i trwajce cae noce rytualne tace.

Dowiadczenie wyjtkowej wsplnoty z innymi kobietami

To, co na pewno przycigao kobiety do czerwonego namiotu, co byo wyjtkowym i unikalnym dowiadczeniem to dowiadczenie jednoci, poczenia z innymi kobietami. W wielu kulturach pojawia si wtek wsplnego taca i wsplnego pywania.

Kobiety z plemienia Yurok chodziy razem w gry i pyway w witym jeziorze. Wierzyy, e to sposb na spotkanie z przodkiniami ? kiedy one pywaj w jeziorze, przodkinie pywaj po niebie ? wielkim jeziorze, ktre si w wodzie odbija i zsyaj swoim wnuczkom obfito i inne bogosawiestwa.

W Australii uwaano, e kobiety s silniejsze, kiedy znajduj si blisko wody. Wiele jest opowieci o kobietach nazywanych alknarintja - udekorowanych czerwon ochr, ktre razem tacz na brzegu jeziora bd w rzece w czas miesiczki i s zawsze lojalne wobec siebie.

Gromadzenie mocy

Wspomniane ju Indianki z plemienia Yurok uwaay miesiczk za ?wity czas?, czas gromadzenia mocy, energii yciowej i szukania swojej drogi. Dlatego podczas wsplnych odosobnie miesiczkowych duo medytoway i modliy si, odprawiay wsplnie ceremonie, ktre miay przynie pomylno im, ich rodzinom i caemu plemieniu.

Tradycja ta bya bardzo silna take w Indiach. Jak pisze Dianie E. Jenett w swoim tekcie ?Menstruujce Kobiety/Menstruujce Boginie? w przedpatriarchalnych Indiach (a praktyki te przetrway w indyjskiej prowincji Kerala) uwaano, e kobiety maj wicej wewntrznego ognia ? tapas ? dlatego mog tworzy dzieci i inne formy bogactwa i pomylnoci. Duchowa sia kobiet jest najsilniejsza, kiedy s w ciy oraz podczas menstruacji. Dlatego istniaa specjalna forma duchowej praktyki - Vratam - majca na celu kumulowanie duchowej energii oraz zapewnienie caemu rodowi pomylnoci i bogactwa.

Czemu kobiety spotykay si w czerwonych namiotach, chatkach, szaasach menstruacyjnych?

Pierwsza odpowied, jaka sama mi si nasuwa, to taka ? e lubiy. Lubiy ten wyjtkowy czas, czas jednoci z ksiycem, poczenia z innymi kobietami, czas odwitny, ktrego nie wolno byo zmarnowa na codzienna krztanin.

Dzi tradycja kobiecych spotka odywa. I chocia nie miesiczkujemy ju w tym samym czasie, tsknota, by spotka si razem, wsplnie zataczy i wyruszy na poszukiwanie kobiecej mocy prowadzi kobiety ? w Polsce i w wielu miejscach na caym wiecie.

 

Nienarodzona dziewczynka w poowie ciy (way wtedy wier kilograma)? ma w swoich malutkich jajnikach 6 milionw komrek jajowych!

Wagina jest najczystsz przestrzeni kobiecego ciaa, czystsz ni usta. Ma pH od 3,8 do 4,5, takie jak czerwone wino :-)

wicej o pieknie kobiecego ciaa

  1. Recenzja Oskara Majdy
    7 skutecznych sposobw - recenzja Oskara Majdy"7 skutecznych sposobw na bolesne miesiczki, czyli jak przemieni bl w przyjemno " to wedug mnie obok ?Taca spirali? Starhawk najwaniejsza ksika, ktr wydano w Polsce w 2016 roku. W odwany, bezpretensjonalny sposb poruszany jest w niej temat miesiczki, oboonej w Polsce licznymi tabu, marginalizowanej, niejednokrotnie wyszydzanej. A przecie miesiczka jest wan czci ycia kadej Polki i kadego Polaka. Nasze matki, siostry, ony, partnerki, koleanki z pracy wszystkie miesiczkuj, nawet jeli wikszo z nich dokada wszelkich stara, eby ten aspekt ich ycia pozosta niezauwaalny, ukryty. Natalia Miuska, ktra od 18 lat zajmuje si badaniem cyklu menstruacyjnego i pracuje w tym kontekcie z kobietami stawia w swojej ksice kilka wakich tez. Wedug niej miesiczka nie musi by bolesnym, traumatycznym, dowiadczeniem a praca z wasnym cyklem menstruacyjnym moe pozwoli kadej kobiecie nawiza kontakt z jej wasnym ciaem, jej kobiecoci i caym zwizanym z nimi ogromnym potencjaem.
  2. Recenzja Izy Dziugie
    Recenzja Izy DziugieJej Wysoko Miesiczka Kochana Kobieto! Jeli masz przeczyta jedn ksik w tym roku albo w nastpnym, to niech bdzie ta. Ok? Zrb to z szacunku do siebie, bo na taki Ty i Twoje ciao zasugujecie!
  3. Recenzja Magdaleny z krag-kobiet.pl
    Mieszkanie byo nieposprztane, naczynia nieumyte, czytaam!Pikna, wana i potrzebna ksika, ktra dla wielu kobiet moe by pierwszym albo kolejnym krokiem w kierunku wikszej akceptacji siebie, mioci do swojego ciaa, zrozumienia cyklu, szacunku dla kobiecoci.