Dioksyny
Czy dioksyny, te silnie rakotwrcze substancje, pochodne bielenia chlorem, znajduj si w podpaskach, pieluchach i innych papierowych produktach jednorazowych?
Wszystko na to wskazuje, chocia przemys papierniczy stara si ukrywa realn skal zatrucia dioksynami. Trudno odpowiedzie na to pytanie dlatego, e firmy produkujce jednorazowe ?produkty higieniczne? nie informuj na opakowaniach ani o skadzie, ani o sposobie produkcji swoich wyrobw.

Pierwszy raz o dioksynach zrobio si gono w 1987roku, gdy dokumenty amerykaskiego przemysu papierniczego przecieky do Greenpeac?u. ?Zawarte w nich byo stwierdzenie, e dioksyny zanieczyszczaj znaczn cz produktw papierowych. Przemys papierniczy prowadzi badania marketingowe, z ktrych wynikao, e gdyby konsumenci byli wiadomi tych zanieczyszcze, sprzeda produktw spadaby w sposb drastyczny.?
Okazao si, e dioksyny ?Raz wprowadzone do rodowiska pozostaj w nim na stae?. Nie rozkadaj si w rodowisku naturalnym, w organizmach zwierzt, ktre zjadamy ani w naszych. S magazynowane w tkance tuszczowej i wtrobie.
To, co wiemy na pewno, to, e kiedy ujawniono szkodliwe dziaanie dioksyn i ich obecno w jednorazowych produktach ?higienicznych? w Szwecji w cigu roku wycofano z produkcji bielone chlorem pieluchy i zastpiono je niechlorowanymi, kremowymi bd szarymi pieluchami.
Dzi oprcz bielenia chlorem s moliwe inne metody ? na przykad ozonowanie. W jego wyniku produkty rwnie s nienobiae, jednak ta technologia jest o wiele drosza.

Co to s dioksyny?
Dioksyny s to rakotwrcze, silnie toksyczne zwizki chemiczne,bdce efektem ubocznym procesu bielenia chlorem miazgi papierowej. ?Naukowcy nie byli w stanie okreli minimalnego poziomu, poniej ktrego nie obserwuje si szkodliwych efektw dziaania tych zwizkw. Nawet ladowe iloci dioksyn powodoway nowotwory i uszkodzenia podw u zwierzt laboratoryjnych.?
tcddNazwa dioksyny obejmuje grup 75 organicznych zwizkw chloru. Najczciej mianem dioksyny okrela si najbardziej toksycznego przedstawiciela tej grupy zwizkw, czyli 2, 3, 7, 8 ? TCDD (tetrachlorodibenzodioksyny).
Na czym polega szkodliwe dziaanie dioksyny TCDD?
TCDD jest silnym teratogenem (rodkiem powodujcym uszkodzenia podw) i kancerogenem (rodkiem rakotwrczym).
Wzmacnia rwnie dziaanie innych kancerogenw ? atakujc grasic osabia system odpornociowy. Szwedzkie badania potwierdziy zwizek dioksyn z tak rzadkimi rodzajami raka jak: misak mikkich tkanek, choroba Hodgkina i inne nowotwory systemu limfatycznego.
Dr. Roy Albert, szef Cancerogen Assesment Group wykaza due ryzyko nowotworw u ludzi naraonych na stay kontakt z TCDD przez pokarm, nawet przy dawkach jedna na trylion. Eksperyment J.R Allena z uniwersytetu Wisconsin dowid, e niewielkie iloci dioksyn, rzdu 50 cz na trylion, podawane w pokarmie rezusom, mapom blisko spokrewnionym z czowiekiem powodoway bezpodno.

fabrykaSkd si bior dioksyny?
Trafiaj do rodowiska jako odpady i cieki z papierni stosujcych chlor jako wybielacz. Inne rda dioksyn to komunalne i przemysowe spalarnie odpadw (dioksyny s produktem ubocznym spalania w niskich temperaturach), skadowiska niebezpiecznych odpadw, pestycydy i herbicydy, fabryki farmaceutyczne, chemiczne i produkujce tworzywa sztuczne;

Po co bieli si mas na podpaski? eby da nam zudzenie czystoci i sterylnoci. Bielenie chlorem jest najtaszym sposobem (ozonowanie droszym) ale bardzo szkodliwym dla rodowiska.
Podpaski higieniczne nie s sterylne, gdy to obniyoby ich chonno. Oznacza to, e mog zawiera rne bakterie i grzyby.Ale w naszej cywilizacji wierzymy, e biae = czyste. I tak, by stworzy iluzj czystoci i higieny wytwarza si olbrzymie iloci toksycznych ciekw i odpadw!

zalamkaDo naszych organizmw dioksyny dostaj si zarwno przez skr i przewd pokarmowy wraz z jedzeniem, jak i przez puca z powietrza. Ju w maju 1988 roku wiatowa Organizacja Zdrowia WHO stwierdzia niebezpieczne iloci dioksyn w mleku matek karmicych. Najprawdopodobniej dioksyny s odpowiedzialne za powszechne wystpowanie alergii wrd dzieci i fal bezpodnoci u kobiet w krajach zachodu.

Co moemy zrobi, by broni si przed dioksynami?
Przede wszystkim domaga si od producentw podpasek, pieluch, a take husteczek higienicznych, papieru toaletowego informacji, w jaki sposb powstaj oferowane przez nich produkty.
Co to s te ?granulki najnowszej generacji? zapewniajce bardzo cienkim podpaskom ich niezwyk chonno? Czy s to poliabsorbenty, trucizny pochaniajce wilgo, czy moe jakie inne substancje? Czy s bezpieczne dla naszego zdrowia?
Czy podpaski danej firmy s bielone chlorem, czy te miazga papierowa jest ozonowana? Jakie technologie stosuje dany producent? Jaka jest zawarto dioksyn w produkcie? Ile jest dioksyn w ciekach z fabryki i czy kto te cieki oczyszcza?
Jeli nie to dioksyny trafi do rodowiska, a std do naszych cia i cia naszych dzieci. Przez nie mamy alergie, chorujemy na raka... Moe czas to zmieni?
 
Tytu:

Nick:

Tre:

Tekst z obrazka:

CAPTCHA

Nienarodzona dziewczynka w poowie ciy (way wtedy wier kilograma)? ma w swoich malutkich jajnikach 6 milionw komrek jajowych!

Wagina jest najczystsz przestrzeni kobiecego ciaa, czystsz ni usta. Ma pH od 3,8 do 4,5, takie jak czerwone wino :-)

wicej o pieknie kobiecego ciaa

  1. Recenzja Oskara Majdy
    7 skutecznych sposobw - recenzja Oskara Majdy"7 skutecznych sposobw na bolesne miesiczki, czyli jak przemieni bl w przyjemno " to wedug mnie obok ?Taca spirali? Starhawk najwaniejsza ksika, ktr wydano w Polsce w 2016 roku. W odwany, bezpretensjonalny sposb poruszany jest w niej temat miesiczki, oboonej w Polsce licznymi tabu, marginalizowanej, niejednokrotnie wyszydzanej. A przecie miesiczka jest wan czci ycia kadej Polki i kadego Polaka. Nasze matki, siostry, ony, partnerki, koleanki z pracy wszystkie miesiczkuj, nawet jeli wikszo z nich dokada wszelkich stara, eby ten aspekt ich ycia pozosta niezauwaalny, ukryty. Natalia Miuska, ktra od 18 lat zajmuje si badaniem cyklu menstruacyjnego i pracuje w tym kontekcie z kobietami stawia w swojej ksice kilka wakich tez. Wedug niej miesiczka nie musi by bolesnym, traumatycznym, dowiadczeniem a praca z wasnym cyklem menstruacyjnym moe pozwoli kadej kobiecie nawiza kontakt z jej wasnym ciaem, jej kobiecoci i caym zwizanym z nimi ogromnym potencjaem.
  2. Recenzja Izy Dziugie
    Recenzja Izy DziugieJej Wysoko Miesiczka Kochana Kobieto! Jeli masz przeczyta jedn ksik w tym roku albo w nastpnym, to niech bdzie ta. Ok? Zrb to z szacunku do siebie, bo na taki Ty i Twoje ciao zasugujecie!
  3. Recenzja Magdaleny z krag-kobiet.pl
    Mieszkanie byo nieposprztane, naczynia nieumyte, czytaam!Pikna, wana i potrzebna ksika, ktra dla wielu kobiet moe by pierwszym albo kolejnym krokiem w kierunku wikszej akceptacji siebie, mioci do swojego ciaa, zrozumienia cyklu, szacunku dla kobiecoci.